«Ζωσιμαία» Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων – Κινητή Βιβλιοθήκη
«Ζωσιμαία» Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων – Κινητή Βιβλιοθήκη
«Ζωσιμαία» Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων – Κινητή Βιβλιοθήκη